FAQ

Exchange

Android

Kies voor Email

E-mail icon

Kies 'Get Started'

Get Started

Vul uw inloggegevens in

Account Setup

Kies voor "Exchange ActiveSync"

Account Setup - Exchange ActiveSync

Mocht het programma onderstaand scherm tonen, vul dan de opgegeven server gegevens in en druk op "next"

Next

Geef de opties aan welke voor u van toepassing zijn en kies voor "next"

Opties aan vinken

Voer de gewenste namen in en kies voor "Finish Setup"

Finish Setup