FAQ

VPN

PPTP - iPhone & iPad

Om een VPN verbinding tot stand te krijgen, ga naar Instellingen op de iPhone / iPad en scroll naar Algemeen. Scroll daarna naar beneden en druk op VPN.

Instellingen VPN

 

Druk daarna op PPTP en geef de volgende gegevens in:

Beschrijving: VPN Kantoor
Server: <SERVER ADRES>
Account: <GEBRUIKERSNAAM KANTOOR>
Wachtwoord: <WACHTWOORD KANTOOR>

Klik hier na op Bewaar. De VPN verbinding is vanaf nu opgeslagen

PPTP

 

De VPN kan gestart worden door naar Instellingen te gaan en de schakelaar om te zetten bij VPN. De beveiligde verbinding naar kantoor word nu gestart.

Schakelaar