Wat is de betalingstermijn van een factuur die ik van Compatible heb ontvangen?

28 november 2019
Geschatte leestijd: 1 min

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.