AVG

Wat is een beveiligingslek en moet ik dit melden?

Categories: AVG, Beveiliging en Compatible.

Een beveiligingslek hoeft niet gemeld te worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een beveiligingslek en de eventuele daaruit voortvloeiden datalek; Voorbeelden van een beveiligingslek zijn o.a. Hacking Ransomware ‘Verkeerde’ e-mails Brand datacenter Verlies wachtwoorden Voor meer informatie over de AVG, klik hier.

Wat is een datalek en moet ik dit melden?

Categories: AVG, Beveiliging en Compatible.

Ja, er geldt een meldingsplicht. Je moet een eventueel datalek melden binnen 72 uur na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook als je twijfelt is het verstandig om te melden, je kunt de melding later altijd intrekken indien duidelijk is dat er toch geen datalek was. Melden doe je hier. Voorbeelden van een datalek zijn o.a.: Als […]

Wat is de GDPR?

Categories: AVG en Compatible.

In Nederland spreekt men over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).In Europa en internationaal spreken we over de GDPR. GDPR staat voor de General Data Protection Regulation.

Wat is een verwerkingsovereenkomst?

Categories: AVG en Compatible.

In deze overeenkomst ligt precies vast hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij verzamelen niet actief persoonsgegevens van onze klanten, maar vanuit onze rol als dienstverlener hebben wij vaak onbeperkt toegang tot persoonsgegevens welke ons vaak onbewust worden toevertrouwd. Inmiddels hebben al onze klanten een verwerkingsovereenkomst ontvangen. Meer weten, lees ons uitgebreide artikel hier.

Geldt de AVG ook voor mijn organisatie?

Categories: AVG en Compatible.

Ja, zonder twijfel! Meer weten, lees ons uitgebreide artikel hier.

Wat is de AVG?

Categories: AVG en Compatible.

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.In Europa en internationaal spreken we over de GDPR. GDPR staat voor de General Data Protection Regulation. Meer weten over de AVG? Klik dan hier.