Waar vind ik mijn Microsoft Office 365 TenantID?

11 augustus 2020
Geschatte leestijd: 1 min

Ga naar https://www.whatismytenantid.com en vul je domeinnaam in.

Als je toegang hebt als beheerder van je Office 365 omgeving ga je naar: https://aad.portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Properties en zoek naar het veld Tenant-ID.