Hilversum Aardgasvrij

1 mei 2020
Geschatte leestijd: 3 min

Paul Rasch en Robert de Keizer zetten zich beiden graag in voor een duurzame toekomst. Dat is de reden dat beide Hilversummers zich aansloten bij een adviesgroep over de Regionale Energie Strategie, die bestaat uit vijftig betrokken Hilversummers. Zij kwamen drie avonden samen om te praten over de grootschalige opwekking van duurzame energie. Inmiddels is concept RES gereed. Rasch en De Keizer vertellen over hun deelname.

Maar eerst: wat is de RES precies?
De regio Gooi en Vechtstreek – en dus ook Hilversum – valt onder de Energieregio Noord Holland Zuid. Net als andere energieregio’s moet Noord Holland Zuid een Regionale Energie Strategie maken. Hierin staat hoe de regio zonne- en windenergie wil opwekken én hoe dit in de beschikbare ruimte past. De regio heeft hiervoor drie scenario’s geschetst waar de adviesgroep vervolgens naar heeft gekeken. In drie bijeenkomsten is de groep uiteindelijk tot een advies gekomen.

Paul Rasch zet zich al langer in voor duurzame energie. “In 1981 zat ik al voor de eerste keer in een energiecommissie. Daarnaast ben ik inmiddels energiecoach voor Hilverzon.” Robert de Keizer is een pionier op het gebied van duurzaam ondernemen. Al in 2005 koos hij voor zijn nieuwe bedrijfspand voor een warmtepomp. “We moesten destijds echt goed zoeken naar iemand die dat kon installeren.”

Drie scenario’s
Beide Hilversummers wilden graag meedenken over de RES. “Er lagen drie scenario’s”, vertelt Rasch. “Daar hebben we in kleine groepen over gesproken.” De Keizer: “De beperking bij die scenario’s is dat die opgebouwd zijn uit bewezen technieken zoals zonne- en windenergie.” Maar juist die beperking helpt om verder te komen, legt Rasch uit. “De lokale opwekking moeten we fors opschalen. De RES is een eerste stap, eentje die je snel kunt maken. Dat kan vanwege die bewezen technieken. Natuurlijk zijn er nog meer problemen daarachter, zoals de stabiliteit van het net, opslag en meer. Maar dit kan je gewoon doen. In zekere zin moet je je niet te druk maken over alle dingen die óók moeten gebeuren.”

Natuur behouden
De RES gaat dus vooral over de lokale opwekking van duurzame energie. “Natuur is een belangrijke waarde voor Hilversum”, zegt Rasch. “Wij zeggen dan: maak van de Bussumerheide geen zonneweide en leg zonnepanelen op alle bebouwing. Zo kan je lokaal energie opwekken en toch de natuur behouden.” De Keizer: “Maar we hebben ook naar besparing gekeken. Dat is eigenlijk de eerste stap.”

De Keizer vermoedt dat mensen vooral windmolens als horizonvervuiling zien. “Dat begrijp ik. Maar voordat de Vituskerk en televisietoren werden gebouwd, was Hilversum ook zo plat als een dubbeltje. Inmiddels zijn dat iconen. Windmolens die energie opwekken kunnen misschien iconen van deze tijd zijn. En als je het dan doet, kun je beter een paar grote windmolens neerzetten dan meerdere kleine.”

De adviesgroep was echt een discussieplatform, stellen de twee mannen. “Op de eerste avond hadden we het over al onze verschillende meningen. Op de tweede avond begon het te landen en op de derde avond kwamen we redelijk unaniem tot een oordeel. Dat is: er moet wat gebeuren en dat kan niet geheel vrijblijvend zijn. Zo moeten er eigenlijk op alle bedrijfsdaken – als het mogelijk is – zonnepanelen komen en het liefst ook op zoveel mogelijk particuliere daken. En nieuwbouw moet bijvoorbeeld meer energie opwekken dan verbruiken. Ons hele advies is te hier (pdf, 7 MB) te lezen.

Proces RES
Mede dankzij de aanbevelingen van de adviesgroep is de concept-RES Noord Holland Zuid tot stand gekomen. Dit concept is op 21 april besproken in het college van B&W. Ook de adviesgroep krijgt deze versie onder ogen. Vervolgens kunnen zij, net als de gemeenteraad, ‘wensen en bedenkingen’ indienen. De gemeenteraad kijkt in juli 2020 naar de concept-RES. Na de zomer is het tijd om de zoekgebieden uit de concept-RES verder te onderzoeken. Inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogen daarover meepraten. Binnenkort volgt meer informatie over dit participatieproces.

Meer weten over de RES? Klik hier.