Corona maatregelen

16 maart 2020
Geschatte leestijd: 1 min

UPDATE 16-03-2020:
FACILITEREN VAN THUISWERKEN HOOGSTE PRIORITEIT

Het faciliteren van thuiswerken van onze klanten heeft op dit moment de hoogste prioriteit.

Om de enorme hoeveel verzoeken voor thuiswerken te kunnen verwerken en de druk op de servicedesk te verlagen,
vragen wij u om de verzoeken per mail in te dienen: servicedesk@compatible.nl.

Alle medewerkers van Compatible zijn goed voorbereid en werken tot nader order vanuit huis.

Er zijn dagelijks 2 medewerkers op kantoor, voor het afhandelen van fysieke handelingen (hoogst noodzakelijke reparaties, ontvangen en versturen van leveringen etc).

Daarnaast staat ook de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en relaties voorop. Dat houdt in:

  • We beperken het bezoeken van klanten tot alleen die bezoeken die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen
  • Werkzaamheden zullen zoveel mogelijk remote worden uitgevoerd
  • Niet dringende on-site afspraken stellen we tot nader order uit

Wij vragen uw begrip voor eventuele langere doorlooptijden op bestaande en nieuwe serviceverzoeken.

Wij stellen alles in het werk om al onze relaties in deze situatie zo goed en snel mogelijk te helpen.

Heeft u vragen of een serviceverzoek, gelieve deze te sturen naar: servicedesk@compatible.nl.